PODWODNY ŚWIAT

     Morza i oceany kryją w sobie niezmierzone bogactwo życia. Wielkie głębiny mórz i oceanów od zarania dziejów urzekały ludzi swą tajemniczością. Dlatego marzenia i próby przeniknięcia do tego nieznanego tajemniczego i niebezpiecznego świata są tak stare jak ludzkość. Idea podwodnej żeglugi pociągała i frapowała ludzi od bardzo dawna. Świadczą o tym wzmianki w dziełach wielkich starożytnych filozofów. Poznanie tajemniczego podwodnego świata, o którym krążyły legendy baśnie oraz wykorzystanie skrytości w działaniu, były swoistym motorem popychającym człowieka do działania.
Arystoteles opisywał dzwon podwodny, który wykorzystywano w armii Aleksandra Wielkiego przy oblężeniu Tyru w 332 roku p.n.e. Podobno sam wódz za pomocą takiego dzwonu oglądał podwodne umocnienia Tyru.
Arabski historyk Bohodoin wspomina nurka, który za pomocą wynalezionego przez siebie mechanizmu mógł dotrzeć do oblężonego przez krzyżowców miasta. Roger Bacon w Novum Organum wspomina o środkach umożliwiających zanurzenie pod powierzchnią morza w celu wykonania prac podwodnych. Natomiast inżynier wojskowy z Wenecji Robert Valturio wydał w 1472 roku książkę “De ve militari”, w której znajdujemy rysunek i opis okrętu podwodnego. Był to projekt, który nigdy nie został zrealizowany.
W tych samych latach Leonardo da Vinci wynalazł aparat pozwalający na zbliżenie się pod wodą do nieprzyjacielskich okrętów nawodnych celem przedziurawienia ich burt. Około 10 lat później Anglik William Bourne w książce “Inventions or Devices” przedstawia projekt okrętu podwodnego, którego napęd stanowiły wiosła. Zanurzenie i wynurzenie następowałoby w wyniku zmian objętości okrętu poprzez przyjęcie wody zaburtowej do skórzanych worków i wyciśnięcie jej z worków mechanicznie. Załoga okrętu miała być zaopatrzona w powietrze przez wydrążony maszt.
Nurkowanie towarzyszy ludzkości właściwie od początku jej istnienia. Pragnienie przebywania pod wodą powodowane było potrzebą zdobywania pożywienia, odkrywania zatopionych skarbów, poławiania pereł, potrzebą naprawiania albo zatapiania statków, czy też motywującą ludzkość chęcią poznania.

Zapraszam do tajemniczego podwodnego świata.

Podwodny Świat Meksyku

Egipt Morze Czerwone